Liga za duševné zdravie je občianske združenie, ktorého cieľom je destigmatizácia duševných porúch v spoločnosti a osveta o dôležitosti starostlivosti o duševné zdravie. Hlavný dôraz kladieme na dosiahnutie systémovej zmeny starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku.

Ako na neochotu

15.04.2020
Mnohí ľudia napriek situácii stále nie sú ochotní prispôsobiť sa či dodržiavať opatrenia. Ako prekonať neochotu vám dnes vysvetlí psychiatrička MUDr. Jana Ferencová.

Ďalšie články

Karanténny program
02.04.2020
Viac...
Pozor na odsudzovanie
29.04.2020
Viac...
Stigmatizácia zhoršuje epidémiu
29.04.2020
Viac...
Zobraziť všetky články