Liga za duševné zdravie je občianske združenie, ktorého cieľom je destigmatizácia duševných porúch v spoločnosti a osveta o dôležitosti starostlivosti o duševné zdravie. Hlavný dôraz kladieme na dosiahnutie systémovej zmeny starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku.

Ako na neochotu

15.04.2020
Mnohí ľudia napriek situácii stále nie sú ochotní prispôsobiť sa či dodržiavať opatrenia. Ako prekonať neochotu vám dnes vysvetlí psychiatrička MUDr. Jana Ferencová.

Ďalšie články

Pozor na slová
29.04.2020
Viac...
4 fázy adaptácie
15.04.2020
Viac...
Karanténny program
02.04.2020
Viac...
Zobraziť všetky články