Prostredníctvom klaunského umenia a humoru prinášajú profesionálni zdravotní klauni radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú.