Liga za duševné zdravie je občianske združenie, ktorého cieľom je destigmatizácia duševných porúch v spoločnosti a osveta o dôležitosti starostlivosti o duševné zdravie. Hlavný dôraz kladieme na dosiahnutie systémovej zmeny starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku.

Hovory o duševnom zdraví – O zmysle života

22.05.2020
Starovekí Gréci mali až troch bohov, ktorí zodpovedali za plynutie času, každý iným spôsobom a iným pohľadom. Získať takto kompexný obraz o vlastnom živote môže byť vnútorne uspokojujúce. Ako? To vám porozpráva doc. PhDr. Gabriel Bianchi, PhD. z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV.

Ďalšie články

Relaxácia zo stoličky
14.05.2020
Viac...
Prispôsobenie
15.04.2020
Viac...
Stigmatizácia zhoršuje epidémiu
29.04.2020
Viac...
Zobraziť všetky články