Sme právnici, ktorých spája viera, že pravidlá a zákony majú platiť pre všetkých rovnako. Chceme tu byť tak dlho, ako nás budete potrebovať.

Obmedzenia počas Veľkej noci

08.04.2020
Vláda Slovenskej republiky dňa 6. apríla 2020 prijala uznesenie č. 207, ktorým rozšírila opatrenia počas núdzového stavu tak, že obmedzila  slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 8. apríla 2020 0:00 hod. (polnoc z utorka 7.4. na stredu 8.4.) do 13. apríla 2020 23:59 hod. (polnoc z pondelka 13.4. na utorok 14.4.).

Vláda tiež zakázala zhromažďovať sa, s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.

Zákaz vychádzania sa však nevzťahuje na tieto situácie:

 • obvyklú cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti (vrátane osôb, ktoré dochádzajú do alebo zo zahraničia podľa výnimky 30 km za hranicami SR)
 • cestu na nákup v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt), 
 • cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb pre inú osobu (napr. dobrovoľníctvo, susedská výpomoc, pomoc starým rodičom) v rámci územia okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc, v rámci územia mesta 
 • cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou a príbuzným
 • pobyt v prírode v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta
 • cesty na pohreb blízkej osoby
 • cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta.

Polícia pri tejto príležitosti oznámila, že bude dodržiavanie opatrení zabezpečovať takto:

 • Policajné hliadky spoločne s príslušníkmi Ozbrojených síl SR budú kontrolovať všetky vozidlá, ktoré budú prechádzať jednotlivými okresmi na diaľniciach a cestách I. a II. triedy  (ak budete prechádzať viacerými okresmi, kontrole sa budete musieť podrobiť opakovane; pri prejazde/prechode budete musieť vyplniť dotazník so svojimi súkromnými a kontaktnými údajmi, ako aj s účelom presunu)
 • Všetky osoby, aj tie, na ktoré sa vzťahuje jedna z výnimiek, sa pri prejazde okresmi budú musieť preukázať Policajnej hliadke občianskym preukazom
 • Polícia bude kontrolovať  aj osoby, ktoré sa budú pohybovať na verejných priestranstvách v rámci okresu s cieľom odhalenia osôb, ktoré do daného okresu prišli z iného okresu, a preto je nutné, aby každý, kto opustí svoje bydlisko, mal pri sebe doklad totožnosti 
 • Policajti budú dôkladne kontrolovať dodržanie mimoriadneho opatrenia a karantény a v prípade jej porušenia bude takýmto občanom hroziť sankcia až do výšky 1 659 eur (nenosenie rúška za 1 000 eur)
 • Ak dôjde ku klamstvu zo strany občana, bude možné si spätne vyhodnotiť jeho pohyb pomocou video záznamu z palubných kamier systému SOITRON a sankcia ho neminie
 • Policajt na mieste vyhodnocuje každú situáciu individuálne a jeho pokyn je záväzný – v prípade nedodržania opatrení, alebo klamstva, môže auto otočiť a poslať späť domov, prípadne udeliť pokutu
 • Kamionisti budú mať počas celých sviatkov výnimku na prejazd

Pre uľahčenie presunu a pre urýchlenie kontroly polícia odporúča mať pripravené doklady, ktoré  hodnoverne preukážu potrebu alebo dôvodnosť presunu z okresu do okresu. Tieto doklady však nie sú povinnosťou, ale polícia môže spätne dôvodnosť presunu overovať. Napríklad ide o tieto doklady:

 • pracovná zmluva
 • potvrdenie od zamestnávateľa
 • súdne rozhodnutie o starostlivosti o dieťa
 • bloček z nákupu pri ceste naspäť do okresu
 • potvrdenie o neodkladnom výkone živnosti alebo podnikania
 • doklad o objednávke výkonu prác
 • nájomná zmluva (ak nemáte trvalé bydlisko na mieste, kde sa zdržiavate)
 • doklad o vlastníctve nehnuteľnosti, ak v nej nemáte trvalý pobyt, hoci v nej žijete

Ďalšie články

Som podnikateľ a kvôli korone nemôžem dodržať svoje záväzky – Váš námet
22.05.2020
Viac...
Nepodpísala som výpoveď a nastúpila na pandemickú OČR. Plynie mi výpovedná doba alebo som chránená? – Váš námet
12.06.2020
Viac...
Odpustenie platenia odvodov do sociálnej poisťovne v čase pandémie
05.05.2020
Viac...
Zobraziť všetky články