Liga za duševné zdravie je občianske združenie, ktorého cieľom je destigmatizácia duševných porúch v spoločnosti a osveta o dôležitosti starostlivosti o duševné zdravie. Hlavný dôraz kladieme na dosiahnutie systémovej zmeny starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku.

Pozor na odsudzovanie

29.04.2020
Psychiatrička MUDr. Jana Ferencová varuje pred spoločenskou stigmatizáciou ľudí či skupiny osôb, ktorých v záchvate paniky z koronavírusu môžeme začať považovať za hrozbu.

Ďalšie články

Psychická stabilita
02.04.2020
Viac...
Relaxácia zo stoličky
14.05.2020
Viac...
Seniori v karanténe majú príležitosť začať s novým koníčkom
29.04.2020
Viac...
Zobraziť všetky články