Liga za duševné zdravie je občianske združenie, ktorého cieľom je destigmatizácia duševných porúch v spoločnosti a osveta o dôležitosti starostlivosti o duševné zdravie. Hlavný dôraz kladieme na dosiahnutie systémovej zmeny starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku.

Pozor na odsudzovanie

29.04.2020
Psychiatrička MUDr. Jana Ferencová varuje pred spoločenskou stigmatizáciou ľudí či skupiny osôb, ktorých v záchvate paniky z koronavírusu môžeme začať považovať za hrozbu.

Ďalšie články

Vaša reakcia je normálna
08.04.2020
Viac...
Duševná pohoda
02.04.2020
Viac...
Hovory o duševnom zdraví – Kto to má v čase korony ťažšie?
22.05.2020
Viac...
Zobraziť všetky články