Sme právnici, ktorých spája viera, že pravidlá a zákony majú platiť pre všetkých rovnako. Chceme tu byť tak dlho, ako nás budete potrebovať.

Pre koho platí povinná ochrana tváre a pre koho nie?

12.06.2020
Situácia sa môže zmeniť z dôvodu ďalších potrebných zmien súvisiacich s pandémiou koronavírusu.
Od 25. marca až do odvolania platí povinnosť nosenia ochrany na tvári, ktorá prekrýva nos a ústa. Uvedená povinnosť vyplýva z opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 20/04/20, účinnosť od 21/04/20 – neskôr dopĺňané (naposledy 02/06/2020), je špecifikovaná takto:

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 03. júna 2020 od 00:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka alebo iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčok, a to s výnimkou:

– detí do 3 rokov veku,

– osôb so závažnými poruchami autistického spektra,

– osôb v uzavretom vozidle, ak sú všetky osoby v aute zo spoločnej domácnosti,

– vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,

– osôb žijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v exteriéri, ak je ich vzdialenosť od iných osôb minimálne 2 metre,

– osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v exteriéri, ak je ich vzájomná vzdialenosť minimálne 2 metre,

– pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,

– žiakov základnej školy v interiéri alebo exteriéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu,

– žiakov pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania,

– poslucháčov pri konaní štátnych jazykových skúšok,

– deti v interiéri a exteriéri materskej školy a jaslí,

– osoby pri výkone športu,

– fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,

– osoby nevesty a ženícha pri svadbe,

– detí pristupujúcich k prvému svätému prijímaniu,

– účinkujúcich pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu,

– osoby pri návšteve wellness, umelých kúpalísk a prírodných kúpalísk,

– účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode.

 

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/3355/2020 z 20.04.2020.

Ďalšie články

Má rodič v čase pandémie povinnosť vyučovať dieťa doma? Ak áno, za akých okolností? Má povinnosť zabezpečiť online komunikáciu s učiteľom?
29.04.2020
Viac...
Čo so školskými poplatkami, keď sú školy a škôlky momentálne zatvorené
17.04.2020
Viac...
Pracovný úraz a skončenie pracovného pomeru
19.06.2020
Viac...
Zobraziť všetky články