Liga za duševné zdravie je občianske združenie, ktorého cieľom je destigmatizácia duševných porúch v spoločnosti a osveta o dôležitosti starostlivosti o duševné zdravie. Hlavný dôraz kladieme na dosiahnutie systémovej zmeny starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku.

Prijatie

15.04.2020
Prispôsobenie sa svetu v časoch pandémie nie je ľahké. Každý sa to musí naučiť prijať po svojom. Ako na to vám vysvetlí psychiatrička MUDr. Jana Ferencová.

Ďalšie články

Relaxácia zo stoličky
14.05.2020
Viac...
Stigmatizácia zhoršuje epidémiu
29.04.2020
Viac...
Hovory o duševnom zdraví – Mentálna kondícia
07.05.2020
Viac...
Zobraziť všetky články