Liga za duševné zdravie je občianske združenie, ktorého cieľom je destigmatizácia duševných porúch v spoločnosti a osveta o dôležitosti starostlivosti o duševné zdravie. Hlavný dôraz kladieme na dosiahnutie systémovej zmeny starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku.

Prijatie

15.04.2020
Prispôsobenie sa svetu v časoch pandémie nie je ľahké. Každý sa to musí naučiť prijať po svojom. Ako na to vám vysvetlí psychiatrička MUDr. Jana Ferencová.

Ďalšie články

Hovory o duševnom zdraví – Kto to má v čase korony ťažšie?
22.05.2020
Viac...
Pozor na odsudzovanie
29.04.2020
Viac...
Ako na neochotu
15.04.2020
Viac...
Zobraziť všetky články