Liga za duševné zdravie je občianske združenie, ktorého cieľom je destigmatizácia duševných porúch v spoločnosti a osveta o dôležitosti starostlivosti o duševné zdravie. Hlavný dôraz kladieme na dosiahnutie systémovej zmeny starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku.

Relaxácia zo stoličky

14.05.2020
Relaxácia, ktorá nám pomôže zvládať každodenný stres a uvoľní telo nemusí nutne vyžadovať množstvo času a priestoru. Stačí vám na to pár minút a nemusíte ani opustiť svoje pracovné miesto. Sprevádzať vás bude Magdaléna Takáčová, tanečno-pohybová terapeutka z občianskeho združenia 4Arts Therapy.

Ďalšie články

Prijatie
15.04.2020
Viac...
Vaša reakcia je normálna
08.04.2020
Viac...
Pozor na slová
29.04.2020
Viac...
Zobraziť všetky články