V čase pandémie ľudí ochromil nielen strach o zdravie a súkromný či pracovný život, ale aj množstvo informácií, ktoré sa na nás valia zo všetkých strán. Tieto je nevyhnutné selektovať, pretože všetci sme teraz zraniteľnejší, a dôsledky nášho nerozvážneho konania môžu byť vážne. Štyri silné organizácie sa spojili, aby spoločne ponúkali návod, ako toto obdobie zvládať S rozvahou.
#SpoluToZvladneme
Liga za duševné zdravie
Hovory o duševnom zdraví - Kto to má v čase korony ťažšie?
Niekedy je najlepšou odpoveďou na položenú otázku príbeh. Jeden výborný príklad na otázku z nadpisu vám porozpráva doc. PhDr. Gabriel Bianchi, PhD. z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV. Stačí stlačiť Play.
VIA IURIS
Plynie počas OČR výpovedná lehota? – Váš námet
Výpoveď som dostala k 31.03.2020 počas OČR. Stále som doma na OČR. Výpovedná lehota by mi mala končiť 31.05.2020. Je to v súlade s právnym poriadkom?
Národné centrum zdravotníckych informácií
Čo potrebujete vedieť, ak chcete požiadať o vyšetrenie na COVID – 19
Napriek klesajúcemu počtu nových ochorení COVID-19 na Slovensku je potrebné zostať ostražitý a počítať s tým, že v prípade príznakov alebo podozrenia na ochorenie bude nutné požiadať o testovanie.Čo všetko je potrebné pred testovaním vedieť.
Červený nos
Ďakujeme všetkým vám-pieseň od zdravotných klaunov
Klaunská kapela nahrala pesničku ĎAKUJEME VŠETKÝM VÁM pre tých, ktorí sú denno denne v službe a pracujú, aby sme my ostatní boli v poriadku a bezpečí.

O projekte

Ľudstvo je vystavené najväčšej skúške za celé desaťročia. Ocitli sme sa vo výnimočnej situácii, ktorá prináša mnohé obmedzenia, zásadné zmeny nášho životného štýlu, žiada si veľkú osobnú disciplínu, a navyše sa dennodenne mení.

Vieme, že imunitu národa bude stále viac pokúšať niekoľko vážnych stresových faktorov. Riziko nákazy, pribúdajúci počet ľudí so zdravotnými problémami, alebo vlastný boj s vírusom. Zdanlivo sekundárny, ale nie menej stresujúci strach o zamestnanie a vlastnú finančnú istotu. Obavy ohľadom nedostatku liekov či potravín. Ponorková nemoc v domácnostiach spôsobená vyžiadanou izoláciou a jej rôzne negatívne prejavy. Neprehľadné množstvo informácií z oficiálnych i neoficiálnych zdrojov, ktoré generujú viac otázok, ako odpovedí.

Je prirodzené, že v tejto situácii máme obavy o svoju rodinu, priateľov, i sami o seba. Povaha týchto časov priniesla zo sebou okrem iného aj očakávania rozumných riešení od odborníkov, vedcov, špecialistov. Potrebujeme ich múdre, premyslené a hlavne pokojné uvažovanie. Potrebujeme ich rozvahu. Váha ich úvah nám ukazuje svetlo na konci tunela. Už nie je čas váhať… Odvážme sa byť rozvážni.

Preto sa štyri organizácie – ČERVENÝ NOS Clowndoctors, Liga za duševné zdravie, Národné centrum zdravotníckych informácií, VIA IURIS - nezištne spojili, aby vám v tejto náročnej dobe priniesli žurnál užitočných informácií a odpovedí na mnohé otázky na jednom mieste. Aby spoločne pomohli držať náladu spoločnosti v obozretnom móde – v tom zdravom strede medzi ľahostajnosťou a panikou. Na tak dlho, ako bude treba. Aby sme ako spoločnosť boli jednotní, informovaní a konali S rozvahou.

Partneri