Národné centrum zdravotníckych informácií denne monitoruje situáciu, prináša overené fakty o stave a prevencii v boji s koronavírusom a informuje cez svoje kanály a aplikácie odbornú aj širokú verejnosť.

Všetko čo potrebujete vedieť o domácej izolácii

29.05.2020
Chystáte sa vrátiť domov na Slovensko a vzťahuje sa na Vás povinnosť povinnej štátnej karantény? Využite možnosť domácej izolácie, ktorej podmienkou je prihlásenie sa do mobilnej aplikácie eKaranténa. Je alternatívou ku karanténe v štátnom zariadení.

Povinná 14-dňová karanténa platí pre všetkých, ktorí pricestujú zo zahraničia na Slovensko a nevzťahujú sa na nich výnimky.  Aplikácia eKaranténa slúži na dohľad nad dodržiavaním pravidiel domácej izolácie a umožní Vám  toto obdobie prečkať doma alebo na inej vami uvedenej adrese.

Základné podmienky domácej izolácie

 1. Smartfón s kamerou, určovaním polohy a SIM kartou funkčnou aj na území Slovenska,
 2. Po celý čas dostatočne nabitý smartfón (odporúčame 100 %),
 3. Nonstop Wi-Fi pripojenie alebo dostatok mobilných dát,
 4. Dostatočnosť mobilného signálu na Vami vybranom mieste domácej izolácie,
 5. Osoby v spoločnej domácnosti musia absolvovať domácu izoláciu spolu s Vami,
 6. Upovedomenie osoby, ktorá Vás preváža zo štátnej hranice o povinnosti chrániť sa bezventilovým respirátorom FFP2/KN95,
 7. Najskôr na 5. deň od vstupu na územie SR absolvovať test na COVID – 19.

Čo by ste mali vedieť:

Vyplniť registračný formulár na stránke www.ekarentena.korona.gov.sk a nainštalovať si aplikáciu eKaranténa musí každý repatriant od 16 rokov.

Pokiaľ žijete v spoločnej domácnosti s inými osobami, povinnosť domácej izolácie sa vzťahuje aj na tieto osoby. Domáca izolácia sa neodporúča absolvovať v spoločnej domácnosti, v ktorej žije človek starší ako 65 rokov.

Štátnu hranicu je možné prejsť len osobným automobilom. Dopravu si zabezpečuje každý individuálne.

Ak pre Vás na štátnu hranicu príde ďalšia osoba, musí tiež absolvovať 14-dňovú domácu izoláciu.

Ako správne používať  inštaláciu aplikácie eKaranténa:

Aplikáciu ponechajte nainštalovanú. Opätovná inštalácia nie je možná.

Ponechajte zapnuté notifikácie pre aplikáciu eKaranténa a mobilný telefón pravidelne kontrolujte za účelom rozpoznania biometrie tváre.

Povoľte prístup ku kamere.

Povoľte a zapnite GPS.

Čo je potrebné urobiť:

 1. Na stránke www.ekarentena.korona.gov.sk vyplňte registračný formulár (miesto pobytu v domácej izolácii je nutné zadať aj v GPS súradniciach).
 2. Na mobilné telefónne číslo uvedené v registračnom formulári Vám príde SMS s jednorazovým overovacím heslom, ktoré je potrebné pre dokončenie registrácie.
 3. V priebehu niekoľkých minút dostanete SMS s informáciou o povinnosti stiahnuť si aplikáciu eKaranténa.
 4. Stiahnite si aplikáciu eKaranténa a pokračujte podľa pokynov v aplikácii. Po správnom spustení sa aplikácia spáruje s vaším COVID-19-PASS.
 5. Ak v mieste Vami určenej domácej izolácie žijú ďalšie osoby, všetky sú automaticky zaradené do domácej izolácie spolu s vami.
 6. Pred príchodom na štátnu hranicu si nastavte a zapnite vo svojom mobile všetky požadované funkcionality, overte si internetové pripojenie, dostatok dát, signál a či je smartfón nabitý.
 7. Príchod na štátnu hranicu si plánujte v čase medzi 8.00 h – 18.00 h. Na štátnu hranicu príďte až vtedy, ak ste splnili všetky podmienky a úspešne ste si nainštalovali a spustili aplikáciu eKaranténa.

Ako to prebieha pri vstupe na hraniciach:

 1. Predložte doklad totožnosti.
 2. Príslušník polície Vás vyzve, aby ste vyplnili a podpísali čestné prehlásenie.
 3. Spustite aplikáciu eKaranténa a na jej odomknutie použite rozpoznanie tváre.
 4. Aplikácia eKaranténa zobrazí COVID-19-PASS, ktorý predložíte príslušníkovi polície.
 5. Počkajte, kým policajt naskenuje COVID-19-PASS a overí Vaše identifikačné údaje.
 6. Nasleduje ďalšie overenie pomocou číselných kódov. Postupujte podľa pokynov príslušníka polície.
 7. V prípade, ak overenie prebehne úspešne, príslušník polície povolí vstup s aktivovanou aplikáciou eKaranténa.
 8. Najneskôr do ôsmich hodín, ktoré začnú plynúť po prechode štátnej hranice, máte povinnosť dostaviť sa do Vami určeného miesta domácej izolácie.

Ak ste momentálne v štátnej karanténe, môžete využiť možnosť presunu do domácej izolácie s využitím aplikácie eKaranténa.

Podmienky presunu zo štátnej karantény do domácej izolácie

 1. Realizácia testu na ochorenie COVID-19 (vrátane doručenia negatívneho výsledku), alebo preukázanie sa aktivovanou mobilnou aplikáciou eKaranténa. Potvrdenie aktivácie mobilnej aplikácie eKaranténa zabezpečí príslušník Policajného zboru.
 2. Až po realizácii jedného z vyššie uvedených úkonoch je možný presun do domácej izolácie.

Osoby, ktoré už boli testované na ochorenie COVID-19 (s negatívnym výsledkom), test nemusia opätovne realizovať po presune do domácej izolácie.

Povinnosti v domácej izolácií

 1. Po príchode do miesta domácej izolácie budete kontaktovaný pracovníkom RÚVZ za účelom pridelenia termínu na vyšetrenie COVID-19.
 2. Dodržujte prísne hygienické opatrenia.
 3. Najbližších 14 dní sa zdržiavajte len v mieste určenej domácej izolácie.
 4. Reagujte na výzvy overenia prostredníctvom rozpoznania tváre zasielané aplikáciou eKaranténa, prípadne cez SMS.
 5. Zdržiavajte sa len v mieste domácej izolácie. Počas nasledujúcich 14-tich dní môže byť u vás vykonaná fyzická kontrola dodržiavania podmienok izolácie.

Čo sa pokladá za porušenie domácej izolácie

 1. Signifikantné porušenie GPS.
 2. Po obdržaní výzvy v aplikácii eKaranténa sa neoveríte prostredníctvom rozpoznania tváre.
 3. Iné porušenie podmienok domácej izolácie, napr. odinštalovanie aplikácie eKaranténa, vypnutie mobilného telefónu, zapnutie letového režimu, vypnutie GPS alebo internetového pripojenia.

Za porušenie domácej izolácie vám hrozí správne konanie a nariadenie presunu do štátnej karantény.

Zdroj: https://korona.gov.sk/ekarantena/

Ďalšie články

Opatrenia pre obyvateľov Slovenska
08.04.2020
Viac...
Čo potrebujete vedieť, ak chcete požiadať o vyšetrenie na COVID – 19
19.05.2020
Viac...
Predpis liekov na diaľku
11.04.2020
Viac...
Zobraziť všetky články