Liga za duševné zdravie je občianske združenie, ktorého cieľom je destigmatizácia duševných porúch v spoločnosti a osveta o dôležitosti starostlivosti o duševné zdravie. Hlavný dôraz kladieme na dosiahnutie systémovej zmeny starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku.

Aj táto pandémia raz skončí

02.04.2020
Globálna pandémia je pre takmer každého novou, neveľmi príjemnou skúsenosťou. Čo sú základné piliere pre prekonanie obdobia pandémie vám v úvodom videu prezradí psychiatrička MUDr. Jana Ferencová.

Ďalšie články

Pozor na odsudzovanie
29.04.2020
Viac...
Psychická stabilita
02.04.2020
Viac...
Karanténny program
02.04.2020
Viac...
Zobraziť všetky články