Liga za duševné zdravie je občianske združenie, ktorého cieľom je destigmatizácia duševných porúch v spoločnosti a osveta o dôležitosti starostlivosti o duševné zdravie. Hlavný dôraz kladieme na dosiahnutie systémovej zmeny starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku.

Hovory o duševnom zdraví – Kto to má v čase korony ťažšie?

22.05.2020
Niekedy je najlepšou odpoveďou na položenú otázku príbeh. Jeden výborný príklad na otázku z nadpisu vám porozpráva doc. PhDr. Gabriel Bianchi, PhD. z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV. Stačí stlačiť Play.

Ďalšie články

Relaxácia zo stoličky
14.05.2020
Viac...
Aj táto pandémia raz skončí
02.04.2020
Viac...
Vaša reakcia je normálna
08.04.2020
Viac...
Zobraziť všetky články