Liga za duševné zdravie je občianske združenie, ktorého cieľom je destigmatizácia duševných porúch v spoločnosti a osveta o dôležitosti starostlivosti o duševné zdravie. Hlavný dôraz kladieme na dosiahnutie systémovej zmeny starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku.

Hovory o duševnom zdraví – Kto to má v čase korony ťažšie?

22.05.2020
Niekedy je najlepšou odpoveďou na položenú otázku príbeh. Jeden výborný príklad na otázku z nadpisu vám porozpráva doc. PhDr. Gabriel Bianchi, PhD. z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV. Stačí stlačiť Play.

Ďalšie články

4 fázy adaptácie
15.04.2020
Viac...
Stabilizačné techniky
08.04.2020
Viac...
Prispôsobenie
15.04.2020
Viac...
Zobraziť všetky články