Liga za duševné zdravie je občianske združenie, ktorého cieľom je destigmatizácia duševných porúch v spoločnosti a osveta o dôležitosti starostlivosti o duševné zdravie. Hlavný dôraz kladieme na dosiahnutie systémovej zmeny starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku.

Duševná pohoda

02.04.2020
Pozitívna myseľ, denný režim, fyzická aktivita a kontakty. To sú iba niektoré piliere, ktoré vás udržia v čase karantény nad vodou. Vo videu vám psychiatrička MUDr. Jana Ferencová vysvetlí stabilizačné techniky a poradí, ako aj z tejto situácie vyťažiť to dobré.

Ďalšie články

Vaša reakcia je normálna
08.04.2020
Viac...
Hovory o duševnom zdraví – Mentálna kondícia
07.05.2020
Viac...
Psychická stabilita
02.04.2020
Viac...
Zobraziť všetky články