Liga za duševné zdravie je občianske združenie, ktorého cieľom je destigmatizácia duševných porúch v spoločnosti a osveta o dôležitosti starostlivosti o duševné zdravie. Hlavný dôraz kladieme na dosiahnutie systémovej zmeny starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku.

Prispôsobenie

15.04.2020
Psychiatrička MUDr. Jana Ferencová vám v dnešnom videu vysvetlí, ako sa adaptovať na súčasné prostredie s duševnými nástrojmi, ktoré má každý z nás poruke.

Ďalšie články

Psychická stabilita
02.04.2020
Viac...
Vaša reakcia je normálna
08.04.2020
Viac...
Relaxácia zo stoličky
14.05.2020
Viac...
Zobraziť všetky články