Liga za duševné zdravie je občianske združenie, ktorého cieľom je destigmatizácia duševných porúch v spoločnosti a osveta o dôležitosti starostlivosti o duševné zdravie. Hlavný dôraz kladieme na dosiahnutie systémovej zmeny starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku.

Prispôsobenie

15.04.2020
Psychiatrička MUDr. Jana Ferencová vám v dnešnom videu vysvetlí, ako sa adaptovať na súčasné prostredie s duševnými nástrojmi, ktoré má každý z nás poruke.

Ďalšie články

Stabilizačné techniky
08.04.2020
Viac...
Duševná pohoda
02.04.2020
Viac...
4 fázy adaptácie
15.04.2020
Viac...
Zobraziť všetky články