Liga za duševné zdravie je občianske združenie, ktorého cieľom je destigmatizácia duševných porúch v spoločnosti a osveta o dôležitosti starostlivosti o duševné zdravie. Hlavný dôraz kladieme na dosiahnutie systémovej zmeny starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku.

Hovory o duševnom zdraví – Mentálna kondícia

07.05.2020
Mentálna kondícia je v dnešných pohnutých časoch dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. O tom, čo to je, ako si ju udržať, ale aj s akými rizikami počítať vám porozpráva doc. PhDr. Gabriel Bianchi, PhD. z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV.

Ďalšie články

Prijatie
15.04.2020
Viac...
4 fázy adaptácie
15.04.2020
Viac...
Vaša reakcia je normálna
08.04.2020
Viac...
Zobraziť všetky články