Liga za duševné zdravie je občianske združenie, ktorého cieľom je destigmatizácia duševných porúch v spoločnosti a osveta o dôležitosti starostlivosti o duševné zdravie. Hlavný dôraz kladieme na dosiahnutie systémovej zmeny starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku.

Stabilizačné techniky

08.04.2020
Zdanlivý pretlak zlých správ a nekončiaca karanténa môžu niekedy vyvolať zlú náladu aj u najsilnejších ľudí. Čo robiť v prípade, že vás niekedy premôže pretlak negatívnych pocitov, vám vysvetlí psychiatrička MUDr. Jana Ferencová.

Ďalšie články

Stigmatizácia zhoršuje epidémiu
29.04.2020
Viac...
Hovory o duševnom zdraví – Kto to má v čase korony ťažšie?
22.05.2020
Viac...
Ako na neochotu
15.04.2020
Viac...
Zobraziť všetky články