Liga za duševné zdravie je občianske združenie, ktorého cieľom je destigmatizácia duševných porúch v spoločnosti a osveta o dôležitosti starostlivosti o duševné zdravie. Hlavný dôraz kladieme na dosiahnutie systémovej zmeny starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku.

Stabilizačné techniky

08.04.2020
Zdanlivý pretlak zlých správ a nekončiaca karanténa môžu niekedy vyvolať zlú náladu aj u najsilnejších ľudí. Čo robiť v prípade, že vás niekedy premôže pretlak negatívnych pocitov, vám vysvetlí psychiatrička MUDr. Jana Ferencová.

Ďalšie články

Ako na neochotu
15.04.2020
Viac...
Relaxácia zo stoličky
14.05.2020
Viac...
Pozor na slová
29.04.2020
Viac...
Zobraziť všetky články