Liga za duševné zdravie je občianske združenie, ktorého cieľom je destigmatizácia duševných porúch v spoločnosti a osveta o dôležitosti starostlivosti o duševné zdravie. Hlavný dôraz kladieme na dosiahnutie systémovej zmeny starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku.

Stabilizačné techniky

08.04.2020
Zdanlivý pretlak zlých správ a nekončiaca karanténa môžu niekedy vyvolať zlú náladu aj u najsilnejších ľudí. Čo robiť v prípade, že vás niekedy premôže pretlak negatívnych pocitov, vám vysvetlí psychiatrička MUDr. Jana Ferencová.

Ďalšie články

Stigmatizácia zhoršuje epidémiu
29.04.2020
Viac...
Vaša reakcia je normálna
08.04.2020
Viac...
Aj táto pandémia raz skončí
02.04.2020
Viac...
Zobraziť všetky články