Liga za duševné zdravie je občianske združenie, ktorého cieľom je destigmatizácia duševných porúch v spoločnosti a osveta o dôležitosti starostlivosti o duševné zdravie. Hlavný dôraz kladieme na dosiahnutie systémovej zmeny starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku.

Psychická stabilita

02.04.2020
Nepodliehajte panike, psychiatrička MUDr. Jana Ferencová vám vysvetlí, ako si aj vo vykoľajenom svete udržíte stabilitu

Ďalšie články

Aj táto pandémia raz skončí
02.04.2020
Viac...
Vaša reakcia je normálna
08.04.2020
Viac...
Hovory o duševnom zdraví – Mentálna kondícia
07.05.2020
Viac...
Zobraziť všetky články