Liga za duševné zdravie je občianske združenie, ktorého cieľom je destigmatizácia duševných porúch v spoločnosti a osveta o dôležitosti starostlivosti o duševné zdravie. Hlavný dôraz kladieme na dosiahnutie systémovej zmeny starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku.

Pozor na slová

29.04.2020
Psychiatrička MUDr. Jana Ferencová vysvetľuje, prečo patrí používanie vhodných slov a pomenovaní k základnej spoločenskej výbave. Človek s ochorením COVID-19 je stále človek, nie prípad.

Ďalšie články

Prijatie
15.04.2020
Viac...
Vaša reakcia je normálna
08.04.2020
Viac...
Prispôsobenie
15.04.2020
Viac...
Zobraziť všetky články