Liga za duševné zdravie je občianske združenie, ktorého cieľom je destigmatizácia duševných porúch v spoločnosti a osveta o dôležitosti starostlivosti o duševné zdravie. Hlavný dôraz kladieme na dosiahnutie systémovej zmeny starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku.

Pozor na slová

29.04.2020
Psychiatrička MUDr. Jana Ferencová vysvetľuje, prečo patrí používanie vhodných slov a pomenovaní k základnej spoločenskej výbave. Človek s ochorením COVID-19 je stále človek, nie prípad.

Ďalšie články

Hovory o duševnom zdraví – Kto to má v čase korony ťažšie?
22.05.2020
Viac...
Aj táto pandémia raz skončí
02.04.2020
Viac...
Hovory o duševnom zdraví – Mentálna kondícia
07.05.2020
Viac...
Zobraziť všetky články