Liga za duševné zdravie je občianske združenie, ktorého cieľom je destigmatizácia duševných porúch v spoločnosti a osveta o dôležitosti starostlivosti o duševné zdravie. Hlavný dôraz kladieme na dosiahnutie systémovej zmeny starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku.

Karanténny program

02.04.2020
Karanténa v dobe internetu a smartfónov neznamená izoláciu. Čo robiť okrem udržavania kontaktu s blízkymi vám poradí psychiatrička MUDr. Jana Ferencová.

Ďalšie články

Vaša reakcia je normálna
08.04.2020
Viac...
Hovory o duševnom zdraví – Mentálna kondícia
07.05.2020
Viac...
Pozor na slová
29.04.2020
Viac...
Zobraziť všetky články