Liga za duševné zdravie je občianske združenie, ktorého cieľom je destigmatizácia duševných porúch v spoločnosti a osveta o dôležitosti starostlivosti o duševné zdravie. Hlavný dôraz kladieme na dosiahnutie systémovej zmeny starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku.

Karanténny program

02.04.2020
Karanténa v dobe internetu a smartfónov neznamená izoláciu. Čo robiť okrem udržavania kontaktu s blízkymi vám poradí psychiatrička MUDr. Jana Ferencová.

Ďalšie články

Hovory o duševnom zdraví – O zmysle života
22.05.2020
Viac...
Ako na neochotu
15.04.2020
Viac...
Seniori v karanténe majú príležitosť začať s novým koníčkom
29.04.2020
Viac...
Zobraziť všetky články