Sme právnici, ktorých spája viera, že pravidlá a zákony majú platiť pre všetkých rovnako. Chceme tu byť tak dlho, ako nás budete potrebovať.

Musí sa domáca opatrovateľka podrobiť testu na koronavírus? – Váš námet

27.05.2020
Situácia sa môže zmeniť z dôvodu ďalších potrebných zmien súvisiacich s pandémiou koronavírusu.
Moja mama (92 r.) má počas pracovných dní platenú domácu opatrovateľku z Charity. Počas prvých 4 týždňov epidémie sme sa snažili mamu úplne izolovať, boli sme v dobrovoľnej izolácii.  O mamu som sa starala sama. Pri súčasnom uvoľňovaní situácie by som už potrebovala odísť domov (do iného mesta) a opäť zavolať opatrovateľku, ktorá denne dochádza zo svojho domu na 8 hodín. Bojím sa prenosu nákazy, ale tiež, že by som o túto službu mohla prísť. Mala by mať domáca opatrovateľka test na koronavírus? Ak áno, kto by to mal nariadiť/zabezpečiť?

Odpoveď:

Dňa 27.04.2020 sa na Slovensku začalo plošné testovanie klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb prostredníctvom tzv. rýchlotestov. V súvislosti s realizáciou tohto opatrenia, vláda SR rozhodla, že najprv sa budú testovať zamestnanci zariadení, následne klienti. V prípade, ak by test zamestnancovi alebo klientovi vyšiel pozitívny, tak nielen u tejto samotnej osoby, ale celé zariadenie sa pretestuje štandardnými PCR testami, či je nákaza prítomná.[1]

Vo svojom dopyte uvádzate, že opatrovateľka, ktorá sa o Vašu mamu stará je z Charity (vychádzame z toho, že je zamestnankyňou nejakého zariadenia, ktoré vyvíja charitatívnu činnosť). Pokiaľ toto zariadenie spadá do kategórie zariadenia sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, na základe vyššie uvedeného opatrenia, by všetci zamestnanci tohto zariadenia mali absolvovať tzv. rýchlotest na ochorenie COVID-19.

Čo sa týka ostatných kategórii zamestnancov, vláda SR nerozhodla o  ďalšej kategórii, ktorá má povinnosť podrobiť sa testovaniu na ochorenie COVID-19.

Niektorí zamestnávatelia k testovaniu svojich zamestnancov pristúpili aktívne, avšak na dobrovoľnej báze. Napr. zamestnávateľ Slovnaft pristúpil k testovaniu svojich zamestnancov medzi prvými na Slovensku, a to opakovane vždy po približne 8 – 10 dňoch.

Zároveň niektoré samosprávy pristúpili k testovaniu vybraných skupín osôb. Príkladom je mesto Trnava, ktoré otestovalo na ochorenie COVID-19 ľudí pracujúcich v zariadeniach opatrovateľskej služby v Trnave, teda osoby ktoré v pôsobnosti mesta poskytujú sociálne služby. Zároveň Mesto Trnava vo vlastnej réžii zabezpečilo aj testovanie príslušníkov Mestskej polície mesta Trnava a pracovníkov mestskej nocľahárne, ubytovne a mestskej polikliniky. Samospráva plánuje preventívne testovanie týchto kategórii zamestnancov pravidelne opakovať.

V súvislosti s odpoveďou na Vašu otázku poukazujeme na skutočnosť, že povinnosť vykonať testovanie vláda nariadila iba u zamestnancov zariadení sociálnych služieb. Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách rozlišuje viacero druhov sociálnej služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Podľa § 12 ods. 1 písm. c)  tohto zákona pod túto kategóriu spadá aj poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb ako aj domáca opatrovateľská služba, prepravná služba či tlmočnícka služba. Vláda SR však rozhodla, že povinnosť testovať zamestnancov na ochorenie COVID-19 sa toho času vzťahuje iba na kategóriu zariadení sociálnych služieb, pod ktorú domáca opatrovateľská služba nespadá.

V prípade testovania zamestnancov iného typu sociálnej služby je na zriaďovateľovi prípadne poskytovateľovi tejto služby, či k testovaniu pristúpi.

V tejto súvislosti Vám odporúčame kontaktovať Charitu, prostredníctvom ktorej je Vašej mame poskytovaná domáca opatrovateľská služba a informovať sa, ako v tejto súvislosti poskytovateľ danej sociálnej služby postupuje. Mnohí poskytovatelia sociálnych služieb, samosprávy, ale aj iní zamestnávatelia pristupujú k testovaniu zamestnancov rôznych kategórii aktívne a na dobrovoľnej báze.

Ak Charita nezabezpečila testovanie svojich zamestnancov, nechávame na Vašom zvážení požiadať ju o toto testovanie svojich zamestnancov. Ak Charita k testovaniu nepristúpi (je to aj otázka financií), ďalšou možnosťou je zabezpečiť domácej opatrovateľke test na ochorenie COVID-19 po vlastnej linke. V tejto súvislosti si Vás však dovoľujeme upozorniť, že toto testovanie by sa z preventívnych dôvodov malo vykonávať opakovane, a to najmä s prihliadnutím na skutočnosť, že opatrovateľka nebude vykonávať túto službu iba v domove Vašej mamy, ale bude za prácou denne dochádzať.

[1] https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/plosne-testovanie-zariadeniach-socialnych-sluzieb.html

Ďalšie články

Čo so školskými poplatkami, keď sú školy a škôlky momentálne zatvorené
17.04.2020
Viac...
Pracujem z domácnosti bez obmedzení, zamestnávateľ mi chce platiť len 80% platu
28.04.2020
Viac...
Pracovný úraz a skončenie pracovného pomeru
19.06.2020
Viac...
Zobraziť všetky články