Liga za duševné zdravie je občianske združenie, ktorého cieľom je destigmatizácia duševných porúch v spoločnosti a osveta o dôležitosti starostlivosti o duševné zdravie. Hlavný dôraz kladieme na dosiahnutie systémovej zmeny starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku.

4 fázy adaptácie

15.04.2020
Psychiatrička MUDr. Jana Ferencová vám dnes vysvetlí štyri fázy, ktorými každý z nás prechádza počas prispôsobovania sa situácii. V ktorej ste sa našli vy?

Ďalšie články

Prijatie
15.04.2020
Viac...
Hovory o duševnom zdraví – Mentálna kondícia
07.05.2020
Viac...
Ako na neochotu
15.04.2020
Viac...
Zobraziť všetky články