Liga za duševné zdravie je občianske združenie, ktorého cieľom je destigmatizácia duševných porúch v spoločnosti a osveta o dôležitosti starostlivosti o duševné zdravie. Hlavný dôraz kladieme na dosiahnutie systémovej zmeny starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku.

4 fázy adaptácie

15.04.2020
Psychiatrička MUDr. Jana Ferencová vám dnes vysvetlí štyri fázy, ktorými každý z nás prechádza počas prispôsobovania sa situácii. V ktorej ste sa našli vy?

Ďalšie články

Aj karanténa môže byť pozitívna
17.04.2020
Viac...
Relaxácia zo stoličky
14.05.2020
Viac...
Seniori v karanténe majú príležitosť začať s novým koníčkom
29.04.2020
Viac...
Zobraziť všetky články