Sme právnici, ktorých spája viera, že pravidlá a zákony majú platiť pre všetkých rovnako. Chceme tu byť tak dlho, ako nás budete potrebovať.

Ako je to s odkladom exekučného konania počas pandémie? – Váš námet

22.05.2020
Situácia sa môže zmeniť z dôvodu ďalších potrebných zmien súvisiacich s pandémiou koronavírusu.
Chcel by som vedieť viac o tom, či má nejaký pandémia vplyv na moju exekúciu?

Odpoveď:

Novela zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírení nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 sa týka ďalších riešení náročnej situácie spôsobenej touto chorobou a s ňou súvisiacou mimoriadnou situáciou.

Novela umožňuje odklad exekučného konania, ktoré začalo po 12.03.2020.

Postup je nasledovný:

 • Žiadosť o odklad môže podať len dlžník – fyzická osoba (nie obchodná spoločnosť alebo iná právnická osoba).
 • Povinná osoba (dlžník) musí podať žiadosť adresovanú exekútorovi
  • Žiadosť obsahuje vyhlásenie, že v dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej šírením choroby COVID-19 prechodne klesli jeho príjmy a neodkladná exekúcia by mohla mať pre neho alebo pre rodinných príslušníkov zvlášť nepriaznivé následky
  • k žiadosti pripojí vyhlásenie o majetku
 • Následne exekútor vydá bezodkladne upovedomenie o odklade exekúcie, toto doručí aj platiteľovi mzdy povinného, banke, prípadne iným osobám dotknutým exekúciou

Nie každá exekúcia bude odložená.

Na žiadosť sa neprihliadneexekúcia sa neodloží, ak:

 • žiadosť je neúplná
 • exekúcia už bola predtým odložená na žiadosť povinného alebo ak bola exekúcia zastavená
 • Povinnému bolo povolené splácať vymáhaný nárok v splátkach
 • Vymáhaná pohľadávka je výživným
 • V exekučnom konaní sa uspokojuje právo na nepeňažné plnenie
 • exekučné konanie začalo ešte pred 12. marcom 2020.

Ďalšie články

Zatvorená prevádzka a prideľovanie práce – Váš námet
19.06.2020
Viac...
Pre koho platí povinná ochrana tváre a pre koho nie?
12.06.2020
Viac...
Má rodič v čase pandémie povinnosť vyučovať dieťa doma? Ak áno, za akých okolností? Má povinnosť zabezpečiť online komunikáciu s učiteľom?
29.04.2020
Viac...
Zobraziť všetky články