Sme právnici, ktorých spája viera, že pravidlá a zákony majú platiť pre všetkých rovnako. Chceme tu byť tak dlho, ako nás budete potrebovať.

HOMEOFFICE alebo za akých podmienok môžem robiť z domu

14.04.2020
Situácia sa môže zmeniť z dôvodu ďalších potrebných zmien súvisiacich s pandémiou koronavírusu.
V bežnej situácii sa možnosť pracovať z domu odvíja od pracovnej zmluvy a od toho, ako si v nej zamestnávateľ a zamestnanec dohodli miesto výkonu práce. Ak nie je v pracovnej zmluve uvedená možnosť zamestnanca pracovať z domu, zamestnanec nemôže bez dodatočnej dohody so zamestnávateľom pracovať z domu. Ak to druh práce zamestnanca dovoľuje a zamestnanec a zamestnávateľ sa na práci z domu dohodnú, zamestnanec môže pracovať z domu a má riadny nárok na odmenu.

S účinnosťou od 4. 4. 2020 v súvislosti so šírením koronavírusu a vyhláseným núdzovým stavom, došlo k zmenám v Zákonníku práce, ktoré upravujú aj prácu z domu. Tieto pravidlá platia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a aj počas dvoch mesiacov po ich odvolaní. 

Počas účinnosti opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo opatrenia pri ohrození verejného zdravia (v súčasnosti vyhlásený núdzový stav) je zamestnávateľ oprávnený jednostranne nariadiť výkon práce z domácnosti zamestnanca, ak to dohodnutý druh práce umožňuje. Tiež  zamestnanec má právo na vykonávanie práce zo svojej domácnosti, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti.

Ak to teda náplň práce zamestnanca umožňuje, má výslovne právo na vykonávanie práce z domácnosti. Ak na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti (napr. nemá k dispozícii vzdialené prístupy do programov, nevie zabezpečiť elektroniku a zamestnanec nemá vlastnú), musí zamestnávateľ zamestnancovi prácu z domu umožniť.

V tejto situácii je tiež zamestnávateľ povinný rozvrhnutie pracovného času zamestnancovi oznámiť najmenej dva dni vopred, ak sa so zamestnancom nedohodne na kratšej dobe, a s platnosťou najmenej na týždeň vopred.

Zmeny sa tiež dotkli čerpania dovolenky. Čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi najmenej sedem dní vopred, a ak ide o nevyčerpanú dovolenku z predchádzajúceho kalendárneho roku stačí, že jej čerpanie oznámi zamestnávateľ najmenej dva dni vopred. Toto obdobie môže byť skrátené so súhlasom zamestnanca.

Ďalšie články

Musí sa domáca opatrovateľka podrobiť testu na koronavírus? – Váš námet
27.05.2020
Viac...
Pre koho platí povinná ochrana tváre a pre koho nie?
12.06.2020
Viac...
Pracovný úraz a skončenie pracovného pomeru
19.06.2020
Viac...
Zobraziť všetky články