Sme právnici, ktorých spája viera, že pravidlá a zákony majú platiť pre všetkých rovnako. Chceme tu byť tak dlho, ako nás budete potrebovať.

HOMEOFFICE alebo za akých podmienok môžem robiť z domu

14.04.2020
Situácia sa môže zmeniť z dôvodu ďalších potrebných zmien súvisiacich s pandémiou koronavírusu.
V bežnej situácii sa možnosť pracovať z domu odvíja od pracovnej zmluvy a od toho, ako si v nej zamestnávateľ a zamestnanec dohodli miesto výkonu práce. Ak nie je v pracovnej zmluve uvedená možnosť zamestnanca pracovať z domu, zamestnanec nemôže bez dodatočnej dohody so zamestnávateľom pracovať z domu. Ak to druh práce zamestnanca dovoľuje a zamestnanec a zamestnávateľ sa na práci z domu dohodnú, zamestnanec môže pracovať z domu a má riadny nárok na odmenu.

S účinnosťou od 4. 4. 2020 v súvislosti so šírením koronavírusu a vyhláseným núdzovým stavom, došlo k zmenám v Zákonníku práce, ktoré upravujú aj prácu z domu. Tieto pravidlá platia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a aj počas dvoch mesiacov po ich odvolaní. 

Počas účinnosti opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo opatrenia pri ohrození verejného zdravia (v súčasnosti vyhlásený núdzový stav) je zamestnávateľ oprávnený jednostranne nariadiť výkon práce z domácnosti zamestnanca, ak to dohodnutý druh práce umožňuje. Tiež  zamestnanec má právo na vykonávanie práce zo svojej domácnosti, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti.

Ak to teda náplň práce zamestnanca umožňuje, má výslovne právo na vykonávanie práce z domácnosti. Ak na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti (napr. nemá k dispozícii vzdialené prístupy do programov, nevie zabezpečiť elektroniku a zamestnanec nemá vlastnú), musí zamestnávateľ zamestnancovi prácu z domu umožniť.

V tejto situácii je tiež zamestnávateľ povinný rozvrhnutie pracovného času zamestnancovi oznámiť najmenej dva dni vopred, ak sa so zamestnancom nedohodne na kratšej dobe, a s platnosťou najmenej na týždeň vopred.

Zmeny sa tiež dotkli čerpania dovolenky. Čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi najmenej sedem dní vopred, a ak ide o nevyčerpanú dovolenku z predchádzajúceho kalendárneho roku stačí, že jej čerpanie oznámi zamestnávateľ najmenej dva dni vopred. Toto obdobie môže byť skrátené so súhlasom zamestnanca.

Ďalšie články

Budú mať rodičia nárok na OČR v čase pandémie aj počas letných prázdnin?
21.04.2020
Viac...
Som podnikateľ a kvôli korone nemôžem dodržať svoje záväzky – Váš námet
22.05.2020
Viac...
Obmedzenia počas Veľkej noci
08.04.2020
Viac...
Zobraziť všetky články