Sme právnici, ktorých spája viera, že pravidlá a zákony majú platiť pre všetkých rovnako. Chceme tu byť tak dlho, ako nás budete potrebovať.

Nechcem chodiť do práce kvôli strachu z nákazy koronavírusom, ale práca z domu nie je možná

01.04.2020
Situácia sa môže zmeniť z dôvodu ďalších potrebných zmien súvisiacich s pandémiou koronavírusu.
Zákonník práce neumožňuje zamestnancovi z dôvodu strachu z nákazy odmietnuť vykonávať jeho prácu. To môže len v tom prípade, ak je bezprostredne a vážne ohrozený jeho život alebo zdravie, čo v prípade koronavírusu neplatí.

Zamestnávateľ je však v prípade potreby účasti zamestnanca na pracovisku povinný konať preventívne a vykonávať opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Musí vylúčiť nebezpečenstvo a z neho vyplývajúce riziká, ako aj posudzovať riziko, ktoré nemožno vylúčiť. Vláda odporúča, aby zamestnávateľ, ak nie je možný homeoffice,  zrušil napr. pracovnú cestu, poskytol zamestnancovi potrebné a účinné osobné ochranné pracovné prostriedky chrániace zamestnanca pred biologickými nebezpečenstvami (napr. ochranné rúška). Zamestnávateľ však nemá výslovnú povinnosť zo zákona tieto opatrenia vykonať.

Avšak, od 25.03.2020 od polnoci do odvolania platí povinnosť na celom území SR zákaz vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest. Uvedená povinnosť sa týka aj zamestnávateľov, keďže uvedená povinnosť platí aj pre zamestnancov pri výkone ich práce, ak pre nich nie je možná práca z domu. V súvislosti s týmto opatrením považujeme za povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť pre zamestnancov minimálne prekrytie horných dýchacích ciest pri výkone práce. Iné povinnosti musí zamestnávateľ vyhodnocovať podľa vyššie uvedených kritérií.

Povinnosť zabezpečiť ochranné pracovné prostriedky majú výslovne napr. zamestnávatelia voči vodičom nákladnej dopravy, posádke v lodnej nákladnej doprave, rušňovodičom a strojvodcom v železničnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú na územie SR za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru. Rovnako to platí tiež u zdravotníckych pracovníkov v styku s pacientmi, ktorí priamo pracujú pri ochorení COVID-19.

Ďalšie články

Ako možno „vypnúť Slovensko“?
06.04.2020
Viac...
Zatvorená prevádzka a prideľovanie práce – Váš námet
19.06.2020
Viac...
Mám nárok na OČR v čase letných prázdnin, ak som rodičom škôlkara?
30.04.2020
Viac...
Zobraziť všetky články