Liga za duševné zdravie je občianske združenie, ktorého cieľom je destigmatizácia duševných porúch v spoločnosti a osveta o dôležitosti starostlivosti o duševné zdravie. Hlavný dôraz kladieme na dosiahnutie systémovej zmeny starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku.

Stigmatizácia zhoršuje epidémiu

29.04.2020
Psychiatrička MUDr. Jana Ferencová nás oboznamuje s dôsledkami stigmatizácie na jednotlivca aj ľudí okolo neho.

Ďalšie články

Pozor na slová
29.04.2020
Viac...
Duševná pohoda
02.04.2020
Viac...
Aj táto pandémia raz skončí
02.04.2020
Viac...
Zobraziť všetky články