Liga za duševné zdravie je občianske združenie, ktorého cieľom je destigmatizácia duševných porúch v spoločnosti a osveta o dôležitosti starostlivosti o duševné zdravie. Hlavný dôraz kladieme na dosiahnutie systémovej zmeny starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku.

Stigmatizácia zhoršuje epidémiu

29.04.2020
Psychiatrička MUDr. Jana Ferencová nás oboznamuje s dôsledkami stigmatizácie na jednotlivca aj ľudí okolo neho.

Ďalšie články

Aj karanténa môže byť pozitívna
17.04.2020
Viac...
Relaxácia zo stoličky
14.05.2020
Viac...
Ako na neochotu
15.04.2020
Viac...
Zobraziť všetky články