Liga za duševné zdravie je občianske združenie, ktorého cieľom je destigmatizácia duševných porúch v spoločnosti a osveta o dôležitosti starostlivosti o duševné zdravie. Hlavný dôraz kladieme na dosiahnutie systémovej zmeny starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku.

Vaša reakcia je normálna

08.04.2020
Globálna pandémia narušila mnohým ľuďom ich životný rytmus a postavila ich pred nové situácie. V nich odhaľujú svoje dobré aj temné stránky. Ktoré reakcie sú ešte normálne vám vysvetlí psychiatrička MUDr. Jana Ferencová.

Ďalšie články

Ako na neochotu
15.04.2020
Viac...
Hovory o duševnom zdraví – Kto to má v čase korony ťažšie?
22.05.2020
Viac...
Aj karanténa môže byť pozitívna
17.04.2020
Viac...
Zobraziť všetky články