Liga za duševné zdravie je občianske združenie, ktorého cieľom je destigmatizácia duševných porúch v spoločnosti a osveta o dôležitosti starostlivosti o duševné zdravie. Hlavný dôraz kladieme na dosiahnutie systémovej zmeny starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku.

Vaša reakcia je normálna

08.04.2020
Globálna pandémia narušila mnohým ľuďom ich životný rytmus a postavila ich pred nové situácie. V nich odhaľujú svoje dobré aj temné stránky. Ktoré reakcie sú ešte normálne vám vysvetlí psychiatrička MUDr. Jana Ferencová.

Ďalšie články

Relaxácia zo stoličky
14.05.2020
Viac...
Duševná pohoda
02.04.2020
Viac...
Pozor na odsudzovanie
29.04.2020
Viac...
Zobraziť všetky články