Sme právnici, ktorých spája viera, že pravidlá a zákony majú platiť pre všetkých rovnako. Chceme tu byť tak dlho, ako nás budete potrebovať.

Budú mať rodičia nárok na OČR v čase pandémie aj počas letných prázdnin?

21.04.2020
Situácia sa môže zmeniť z dôvodu ďalších potrebných zmien súvisiacich s pandémiou koronavírusu.
Pandemické ošetrovné sa vypláca za každý kalendárny deň trvania nároku, teda po celú dobu zatvorenia predškolských a školských zariadení. Pre rodiča to znamená, že má nárok na ošetrovné až do otvorenia školských zariadení.

Otázne je však vyplácanie ošetrovného v čase prázdnin. Kľúčovou skutočnosťou pre vznik nároku ošetrovného pre rodičov, ktorých dieťa je zdravé a nebola mu nariadená ani karanténa ani izolácia, je uzavretie škôl z dôvodu rozhodnutia príslušných orgánov.

Školské zariadenia v čase letných prázdnin sú však uzatvorené na základe zákona a nie rozhodnutia príslušného orgánu. Vyplýva to priamo zo zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorý v § 150 ustanovuje organizáciu školského roka. Podľa tohto ustanovenia sa školský rok začína 1. septembra a končí sa 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka. Školský rok sa člení na obdobie školského vyučovania, po ktorého skončení nasleduje obdobie školských prázdnin. Školské prázdniny môžu byť aj v období školského vyučovania. Obdobie školského vyučovania sa končí 30. júna príslušného kalendárneho roka. Po ňom nasledujúce obdobie školských prázdnin, ktoré sa končí 31. augusta príslušného kalendárneho roka.

Ministerstvo školstva každoročne do 31. mája zverejní termíny školských prázdnin v období školského vyučovania na svojom webovom sídle na tri po sebe nasledujúce školské roky. Termíny nájdete TU: https://www.minedu.sk/terminy-prazdnin/

Predpokladom pre vznik nároku na pandemické ošetrovné je skutočnosť, že škola, ktorú dieťa navštevuje, bola rozhodnutím príslušných orgánov uzavretá, alebo v nej bolo nariadené karanténne opatrenia.

Škola je však v období od 1. júla do 31. augusta uzavretá na základe školského zákona, a nie na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Z tohto dôvodu má rodič počas školských prázdnin nárok na ošetrovné len vtedy, ak dieťa ochorie.

Na druhej strane však školský zákon umožňuje ministrovi školstva v prípade,  ak sa vyhlási výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadna situácia, ak sa nariadi zákaz prevádzky škôl a školských zariadení, rozhodnúť o zmene termínov rozhodujúcich pre organizáciu školského roka, to znamená, že minister môže rozhodnúť o zmene termínu školského vyučovania a školských prázdnin. Ak minister rozhodne, že v čase od 1. júla školské vyučovanie trvá a školy sú naďalej zatvorené z dôvodu rozhodnutia príslušných orgánov a nie priamo zo školského zákona z dôvodu školských prázdnin, nárok na ošetrovné by trval aj v čase letných prázdnin. V prípade, ak minister nerozhodne o zmene organizácie školského roka, nárok na ošetrovné v čase letných prázdnin rodičom nevznikne.

Len pre úplnosť dodávame, že odlišná bude situácia, ak dieťa počas letných prázdnin ochorie. V tomto prípade je nárok na ošetrovné zachovaný.

Téme rodičovského nároku na ošetrovné pri uzavretí školských a predškolských zariadení počas pandémie koronavírusu sa venujeme aj v článkuMusím zostať doma, lebo som rodič predškoláka/školáka.

Ďalšie články

Čo so školskými poplatkami, keď sú školy a škôlky momentálne zatvorené
17.04.2020
Viac...
Ako možno „vypnúť Slovensko“?
06.04.2020
Viac...
Zatvorená prevádzka a prideľovanie práce – Váš námet
19.06.2020
Viac...
Zobraziť všetky články